Çerez Örnek
canlı destek

Eğitim Amaçları- Program Çıktıları

 

 

EĞİTİM AMAÇLARI

 

PROGRAM ÇIKTILARI

1.Makina mühendisliği ile ilgili alanlarda öncü veya yeni teknoloji/ürün geliştiren KURULUŞLARDA çalışmak

2.Uluslararası standartlardaki PROJELERDE makina mühendisi olarak görev almak

3.TOPLUMUN YAŞAM KALİTESİNİ iyileştirme amacına hizmet eden makina mühendisi olmak

1.Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık makine mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi

X

 

 

2.Karmaşık makine mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi

X

 

 

3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

X

 

 

4.Makina mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi

X

 

 

5.Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi

 

X

 

6.Karmaşık makine mühendisliği problemlerinin veya makine mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

 

X

 

7.Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda, etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi

 

X

 

8.Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi

 

X

 

9.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci

 

 

X

10.Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

 

 

X

11.Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi

 

 

X

12.Proje yönetimi,  risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatı uygulamaları hakkında bilgi

 

X

 

13.Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi

 

 

X

14.Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi

 

 

X

15.Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi

 

 

X

16.Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

 

 

X

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ