Çerez Örnek

Müdek Yönerge

MÜDEK KOMİSYONU

Madde 1- (1) MÜDEK Komisyonunun görevi genel olarak; ilgili Mevzuat çerçevesinde, Bölümlerin lisans Programlarının müfredatını MÜDEK ölçütleri doğrultusunda düzenlemek, Bölümlerin Akademik Kurullarının gündemindeki ilgili konuları müfredat uyumluluğu açısından incelemek ve görüş bildirmektir.

(2) Öz Değerlendirme Raporunun güncelliğini sağlar.

(3) Bölümlerin Akademik Kurullarının gündemindeki ilgili konuları, müfredat uyumluluğu açısından incelemek ve görüş bildirmek.

(4) Diğer komisyonların çalışmalarını MÜDEK beklentileri doğrultusunda yönlendirmek.

(5) Öz Değerlendirme Raporlarının hazırlamasını koordine etmek.

(6) MÜDEK Bölüm ziyaretini organize etmek.

(7) MÜDEK Değerlendirme Takımına sunulacak belgelerin ve malzemelerin hazırlamasını koordine etmek.

(8) MÜDEK Komisyonunda alınan kararları ilgili Bölüm Başkanlığına ve Dekanlık Makamına bildirmek.

(9) MÜDEK Değerlendirme takımlarının raporlarında belirtilen eksiklik zayıflık vb. unsurların düzeltilmesi için gerekli faaliyetleri yapmak ve kararlar almak.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ