Çerez Örnek
canlı destek

Sınavlarda Uygulanacak Kurallar

Ege Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Sınavlarda Uygulanacak Kurallar

 

 1. “Öğrenci Kimlik Belgesi” bulunmayan öğrenci sınava alınmaz. Kimlik belgesi sınav boyunca sıranın üzerinde bulundurulacaktır.

 

 1. Sınav başlama saatinden en geç 5 dakika önce sınav salonunda bulununuz.

 

 1. Öğrenciler sınav sırasında gözetmenlerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gözetmenler, bir sebep göstermeksizin, gerek sınav başlamadan önce ve gerekse sınav süresince, sınav düzenini korumak adına, oturma düzeninde değişiklik yapma yetkisine sahiptirler.

 

 1. Sınav süresince cep telefonlarınızı tamamen kapalı (titreşimde veya sessiz konumda tutulmadan) tutunuz, görünmeyen bir yerde muhafaza ediniz.

 

 1. Sınav sırasında kitap, not vb bulundurmak (kitap ve defter serbest olan bazı sınavlar hariç) sınav sırasında kopya çekmek, kopya çekmeye teşebbüs etmek, kopya vermek ya da kopya çekilmesine yardımcı olmak yasaktır.

 

 1. Sıranın üzerinde sınavla ilgili olabileceği düşünülen yazıları temizleyiniz. Ders notlarınızı (dersle ilgisi olmasa da) (açık düzen sınavlar hariç) sıranın üzerinden ve altından kaldırınız.

 

 1. Sınav sırasında öğrencilerin birbirinden kalem, silgi, hesap makinesi vb şeyler istemesi, soru kağıdı ve cevap kağıdı dışında herhangi bir yere yazı yazması, müsvedde kâğıt kullanması ve sınav sorularını her hangi bir yöntemle kaydetmesi yasaktır.

 

 1. Sınav sırasında görevli gözetmenlere soru sormak, soruların hatalı olduğu düşünülse dahi, yasaktır.

 

 1. Sınav esnasında yoklama kağıdını imzalamak öğrencinin sorumluluğundadır. Pandemi koşulları sebebiyle öğrenci kendi kalemi ila yoklama kağıdını imzalayacaktır.

 

 1. Pandemi döneminde, Sınav süresi boyunca maske takılması zorunludur.

 

 1. Sınavlar en az 1 oturum, en çok 3 oturum şeklinde yapılacaktır.

 

 1. Sınavların ilk oturumlarına ilk 10 dakikadan sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacaktır.

 

 1. Sınavların diğer oturumlarına geç kalan öğrenciler alınmayacaktır.

 

 1. Sınav başladıktan sonraki ilk 10 dakika içinde hiç kimsenin salonu terk etmesine izin verilmeyecektir.

 

 1. Oturumlar arası 10 dakika olacaktır. Aralarda sınıflarda öğrenci bulunmayacaktır.

 

 1. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı listelerinde ismi bulunmayan (devamsız veya sınava girme hakkı yok) öğrenciler bu sınavlara giremezler. Girmeleri halinde sınavları geçersiz sayılır.

 

 1. Sınav esnasında diğer öğrenciler ile sınavla ilgili veya ilgisiz,  konuşmanız, işaretleşmeniz, onların cevap kâğıtlarını izlemeniz, bunu sağlamak için oturma düzenini ayarlamanız veya cevap kâğıtlarını sıra üzerine yaymanız “Kopya Teşebbüsü” olarak değerlendirilecektir.

 

 1. Sınav salonunu terk ettikten sonra, sınav hâlâ devam ediyor ise, koridorda yüksek sesle konuşmayınız.

 

 

Sınavların kurallara uygun olarak yapılmasında göstereceğiniz özen için teşekkür eder, sınavlarınızda başarılar dilerim.

Bölüm Başkanlığı

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ