Çerez Örnek
canlı destek

Komisyon Görevlendirmeleri

 

KOMİSYON GÖREVLENDİRMELERİ

(2023/2024 Eğitim Öğretim Yılı)

Görev Adı

Başkan

Yardımcı

Görev Tanımı

 

 

Bölüm Başkanı

 

 

Prof. Dr. Yeliz PEKBEY

 

 

-

Bölümün her düzeyde eğitim- öğretim ve araştırmalarının ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinin sorumluluğu, Bölüm

Personeli idari sorumluluğu,

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi B.Oğuz GÜRSES

 

-

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü lisans öğrenimi sorumluluğu.

Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği ABD öğrenimi sorumluluğu, Bölüm Binası sorumluluğu.

Bölüm Öğrenci İşleri Sekreterliği

Şule ERFİDAN

 

Bölüm lisans ve lisansüstü öğrenci işleri

sorumluluğu

Bölüm Sekreterliği

A. İlkay METİN

-

Bölüm idari işleri sorumluluğu

Stratejik Plan Hazırlık Çalışma Komisyonu

Prof. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR

 

Prof. Dr. Yeliz PEKBEY

Ege Üniversitesi Stratejik Planında, Bölümün stratejik plan hedeflerinde değişiklik ve

düzenlemeleri yapmak.

Bölüm MÜDEK Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi B.Oğuz GÜRSES

Arş. Gör. Dr. Hasan Yavuz ÜNAL, Arş. Gör. Şöhret Melda AYDIN

Bölümün, MÜDEK akreditasyonunu almış

olması için gerekenleri yapmak sorumluluğu

 

Müfredat Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi B.Oğuz GÜRSES

 

Arş. Gör. Dr. Hasan Yavuz ÜNAL

Bölüm    müfredatının                MÜDEK                           istemleri doğrultusunda                iyileştirilmesini                sağlamak

sorumluluğu

Ders Öğrenme

Çıktıları ve Ders İçerik Değerlendirmesi Komisyonu

 

Prof. Dr. Yeliz PEKBEY

 

Anabilim Dalı Başkanları

Yılda bir kez her bir dersin program çıktıları puanlarının belirlenmesi, ders içeriği ve

başarı durumu dikkate alınarak iyileştirme önerisi sunma sorumluluğu

Sürekli İyileştirme ve Akreditasyon Yürütme

Prof. Dr. Yeliz PEKBEY

Anabilim Dalı Başkanları

MÜDEK Eğitim amaçlarına ulaşma ve sistematik olarak değerlendirilmesi için gerekli stratejileri belirlemesi ve dönemsel sonuçların Bölüm Başkanlığına her bir Öğretim yılının sonunda (Temmuz) raporla sunulması.

Program çıktılarına ulaşma ve sistematik olarak değerlendirilmesi için gerekli stratejileri belirleme belirlemesi ve dönemsel sonuçların Bölüm Başkanlığına her bir Öğretim yılının sonunda (Temmuz) raporla

sunulması.

EGE-VİDO

Dr. Öğr. Üyesi B. Oğuz GÜRSES

Arş. Gör.  Devrim TÜMER/ Arş. Gör.  Fırat MAVİ

Veri İzleme ve Değerlendirme

EGE-DİDO

Dr. Öğr. Üyesi B. Oğuz GÜRSES

Arş. Gör.  Devrim TÜMER/ Arş. Gör.  Fırat MAV

Veri İzleme ve Değerlendirme

 

Dr. Öğr. Üyesi B. Oğuz GÜRSES

Bu komisyonun görevi; bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme

ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler

 

Ölçme ve

Değerlendirme Komisyonu

(Tüm Araştırma Görevlileri )

geliştirerek uygulamak, Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları ölçme ve değerlendirme tekniklerine uygunluk açısından incelemek ve yıl sonun da program amaç ve çıktılarına ulaşma başarının

değerlendirildiği değerlendirme raporu hazırlamaktır.

Eski Mezun Anketi (Mezunlarımıza her yıl anketlerin yaptırılması ve

sonuçların her bahar döneminin sonunda (Temmuz) sunulması)

İş veren Anketi (Mezunlarımıza her yıl anketlerin yaptırılması ve

sonuçların her bahar döneminin sonunda (Temmuz) sunulması)

Yeni Mezun Anketi (Güz ve Bahar Döneminde mezun olan tüm

öğrencilerimize anketlerin yaptırılması ve sonuçların her bahar döneminin sonunda (Temmuz) sunulması)

Danışman Anketlerinin yaptırılması ve sonuçların her bahar döneminin

sonunda (Temmuz) sunulması).

Öğrenci ders başarı oranlarını her bir güz ve bahar yarıyılda sunulması

Mezun Veri Tabanının Güncel Halde Tutulması

Yeni Gelen Öğrenci İstatistikleri

  1. Yeni gelen öğrencilerin şehirlere göre dağılımı
  2. Şehirlere göre dağılımın coğrafi gösterimi
  3. Gelen öğrencilerin okul türlerine göre dağılımı

Bağlı Olduğu ABD derslerinin DERS Dosyalarını her bir güz ve bahar

yarıyılın sonunda (Temmuz) Bulut üzerinde toplanıp sunulması

Program çıktılarının sağlanma düzeyini dönemsel olarak belirlemek ve

belgelemek

Bölüm Staj Komisyonu

Prof. Dr. İbrahim Etem SAKLAKOĞLU

 

 

 

 

Arş. Gör.  Devrim TÜMER/ Arş. Gör.  Fırat MAV

Mühendislik Fakültesi’nin Genel Staj Esaslarının yer aldığı yönerge doğrultusunda, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yapmaları gereken stajın incelenmesini yapar. Öğrencilerin staj yapabilecekleri yerlerin uygunluğunu kontrol eder. Bölüm Akademik Kurulu’na öğrenci stajları ile ilgili konularda

görüş bildirir.

ERASMUS

Doç. Dr. Lütfiye ALTAY

Arş. Gör.  Dr. Türkan ÜÇOK ERKEK

ERASMUS Değişim Program Sorumlusu

FARABİ

Prof. Dr. Rasim İPEK

 

Farabi Değişim Program Sorumlusu

IAESTE

Doç. Dr. Seçkin ERDEN

 

IAESTE Değişim Program Sorumlusu

MEVLANA

Doç. Dr. Serap ÇELEN

 

Mevlâna Değişim Program Sorumlusu

Yandal ve Çift Anadal Programlar, Yatay

Geçiş, Ders Muafiyeti ve İntibak Komisyonu

Doç. Dr. Nilay ÇÖMEZ

 

Dr. Öğretim Üyesi Serdar KARAOĞLU

Arş. Gör. Dr. Sercan SABANCI

Öğrenci intibakları yapılması sorumluluğu

Sanayi Destekli Lisans Bitirme Projesi Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi B. Oğuz GÜRSES

Arş. Gör. Şöhret Melda AYDIN/ Arş. Gör. Fırat ÖZDEMİR

Sanayi Destekli Lisans Bitirme Projesinin firma, öğrenci ve danışman eşleşmesi ve ilgili belgelendirme sürecinin yönetilmesi

Bölüm Tanıtım Faaliyetleri Komisyonu

 

Dr. Öğr. Üyesi Melis YURDDAŞKAL

 

Arş. Gör. Dr. Türkan Üçok Erkek/ Arş. Gör. Aytaç KARAKUŞ

Bölümün tanıtımına yönelik bilgi, belge, basılı ve elektronik belgelerin hazırlanması, ilgili yerlere ulaştırılması, Bölüm tanıtım toplantılarına katılım sorumluluğu

 

 

Ders Programı ve Derslik Hazırlama Komisyonu

 

Prof. Dr. Yeliz PEKBEY

 

Arş. Gör. Dilara KOÇAK

Ders programını; öğrenci sayısını, derslik kapasitesini ve derslerin ağırlıklarını da dikkate alarak hazırlamak sorumluluğu

 

Sınav Programı

Hazırlama Komisyonu

 

Prof. Dr. Yeliz PEKBEY

Arş. Gör. Dr. Sercan SABANCI

Arş. Gör. Dilara KOÇAK

 

Sınav programını hazırlamak sorumluluğu

 

Gözetmen Atama Komisyonu

 

Prof. Dr. Yeliz PEKBEY

 

Arş. Gör. Dr. Sercan SABANCI

 

Sınav gözetmenlerini hakkaniyete uygun olarak atamak sorumluluğu

Yayın ve Akademik Teşvik İnceleme Değerlendirme Komisyonu

 

 

Prof. Dr. Yeliz PEKBEY

Doç. Dr. Mehmet SARIKANAT Doç. Dr. Utku ŞENTÜRK

Doç. Dr. Seçkin ERDEN Doç. Dr. Lütfiye ALTAY Doç. Dr. Nilay ÇÖMEZ

Dr. Öğr. Üyesi Ege Anıl DİLER

 

Akademik teşvik başvurularını inceleyip gerekli değerlendirmeyi yapmak.

 

 

 

Sınıf Danışmanlığı Komisyonu

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Mahmut PEKEDİS

Dr. Öğr. Üyesi Özay AKDEMİR

Bu     komisyonun     görevleri   danışmanlık

hizmetlerini iyileştirme yönünde çalışma yapmak, öğrencilerin birinci sınıftan son sınıfa kadar aktif bir danışmanlık hizmeti alabilmeleri için gerekli çalışmaları organize etmektir. Öğrenci Komisyonu öğrencilerin ders içi ve ders dışı problemlerinin ele alındığı toplantılar düzenler. Ayrıca gerektiğinde  Bölüm  Akademik  Kurulu’nda

öğrenciler ile ilgili konularda görüş bildirir.

Dr. Öğr. Üyesi Melis YURDDAŞKAL

Dr. Öğr. Üyesi Ege Anıl DİLER

 

Öğr. Gör. Dr. Mesut TURAN

 

Öğrenci Asistanlığı Komisyonu

 

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan GÜRLEK

 

 

Öğrenci Asistanlığı sorumluluğu

 

Yl & Dr Süreçleri Komisyonu

 

Dr. Öğr. Üyesi B. Oğuz GÜRSES

 

Dr. Öğr. Üyesi Ege Anıl DİLER Arş. Gör. Dr. Türkan Üçok Erkek

 

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin alım süreçleri sorumluluğu.

 

Seminerler Komisyonu

 

Dr. Öğr. Üyesi Aysun BALTACI

 

Arş. Gör. Fırat ÖZDEMİR

 

Seminer ve Konferansların organizasyonu ve duyurularının takibi sorumluluğu.

 

 

 

Makine Laboratuvarı Deneyleri Komisyonu

 

 

 

 

Prof. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR

Doç. Dr. Utku ŞENTÜRK (Enerji)

Doç. Dr. Mehmet SARIKANAT (Makina Dinamiği)

Dr. Öğr. Üyesi Ege Anıl DİLER (Malzeme)

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut PEKEDİS (Mekanik)

Dr. Öğr. Üyesi Özay AKDEMİR (Termodinamik)

 

Öğrencilere, Makine Laboratuvarı dersinde hem ısıl sistemler hem de mekanik sistemler alanlarında Deney yapma sorumluluğu ve bunlara ilişkin deney föyü ve raporların sistematik toplanması

 

Makina Projesi Komisyonu

 

 

Dr. Öğr.Üyesi B.Oğuz Gürses

Doç. Dr. Utku ŞENTÜRK Doç. Dr. Mahmut PEKEDİS Doç. Dr. Nilay ÇÖMEZ

Dr. Öğr. Üyesi Özay AKDEMİR Arş. Gör. Dr. SERCAN SABANCI

Makina Projesi konularının ilan edilmesi, öğrenciler ile ödev danışmanları arasındaki koordinasyonun sağlanması, sınavlarının jürilerinin ilanı ve organizasyonu da bu

komisyonun görevleri arasındadır.

Fizik Laboratuvarı Komisyonu

 

Öğr. Gör. Dr. Özgür TAŞKIN

Öğr. Gör. Dr. Aykut KIYMAZ/ Arş. Gör. Aytaç KARAKUŞ

 

Fizik    deneylerinin             sağlıklı            bir             şekilde

yürütülmesini                               sağlamak                               sorumluluğu (Haftada bir gün, 2 dönem)

Mekanik Deneyler Komisyonu

 

Dr. Öğr. Üyesi Ege Anıl DİLER

 Arş. Gör. Devrim TÜMER/ Arş.

Gör. Fırat MAVİ/ Arş. Gör. Şöhret Melda AYDIN/

Öğrencilere,                           Mühendislik                           Malzemeleri dersinde deney tasarlama, deney yapma, veri

 

 

 

 

 

toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama

becerisi kazandırma sorumluluğu

Biyomekanik Laboratuvarı Test Komisyonu

 

Doç. Dr. Mahmut PEKEDİS

Arş. Gör. Dr. Hasan Yavuz ÜNAL/ Arş. Gör. Devrim TÜMER/ Dr. Zafer YENİER

Biyomekanik laboratuvarı testlerini yapmak ve cihazların bakım ve onarımını sağlamak

sorumluluğu

Termodinamik/Enerji Laboratuvarı Test Komisyonu

 

Dr. Zafer YENİER

 

Termodinamik/Enerji laboratuvarı testlerini yapmak ve cihazların bakım ve onarımını

sağlamak sorumluluğu

Fonksiyonel Malzemeler Analiz, Tasarım ve

Görüntüleme Laboratuvarı Test Komisyonu

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Barış Oğuz GÜRSES

 

 

Fonksiyonel Malzemeler Analiz, Tasarım ve Görüntüleme laboratuvarı testlerini yapmak ve cihazların bakım ve onarımını sağlamak sorumluluğu

İmal Usulleri Laboratuvarı Test

Komisyonu

Doç. Dr. Nilay ÇÖMEZ Dr. Öğr. Üyesi Ege Anıl DİLER

 

Arş. Gör. Fırat MAVİ

İmal Usulleri laboratuvarı testlerini yapmak ve cihazların bakım ve onarım sorumluluğu

Kimya Laboratuvarı Komisyonu

Doç. Dr. Mahmut PEKEDİS

Arş. Gör. A. Aytaç KARAKUŞ 

Kimya deneylerinin sağlıklı bir şekilde

yürütülmesini sağlamak sorumluluğu

Bölüm Kütüphanesi

Komisyonu

Dr. Zafer YENİER

 

Kütüphanenin sürekli açık olması, kitap alım

ve tesliminin sağlanması sorumluluğu

Bölüm WEB Sitesi

Prof. Dr. Yeliz PEKBEY

Arş. Gör. Dilara KOÇAK

Bölüm WEB sitesinin daha iyi ve güncel

olması sorumluluğu

 

Teknik Gezi Komisyonu

 

Doç. Dr. Mehmet SARIKANAT

Dr. Öğr. Üyesi Melis YURDDAŞKAL

Arş. Gör. Fırat ÖZDEMİR

 

Düzenlenecek teknik gezilerin organizasyonu sorumluluğu (Yılda en az 5 adet)

MMO Temsilciliği

Dr. Öğr. Üyesi B. Oğuz

GÜRSES

 

 

iSKiD Temsilciliği

Doç. Dr. Utku ŞENTÜRK

 

 

 

Bölüm Bilgisayar Komisyonu

 

Öğr. Gör. Dr. Niyazi ÇAVUŞOĞLU

 

Bölümdeki bilgisayarların işlevlerini yerine getirmesini sağlamak sorumluluğu, bürolardaki bilgisayarların bakım ve iç

temizliği sorumluluğu

Bölüm İnternet Komisyonu

Öğr. Gör. Dr. Niyazi ÇAVUŞOĞLU

Öğr. Gör. Dr. Özgür TAŞKIN 

Bölüm     internet                 bağlantısının                 sorunsuz

kullanımını sağlamak sorumluluğu

Mezuniyet Töreni Komisyonu

Doç. Dr. Nilay ÇÖMEZ

Arş. Gör. Dr. Türkan ÜÇOK ERKEK

Mezuniyet töreni organizasyonu sorumluluğu

Bölüm Tehlikeli Atık Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi B. Oğuz GÜRSES

Dr. Zafer YENİER

Bölümdeki tehlikeli atıkların idaresinin ve

bertarafınının sağlanması sorumluluğu

Bölüm Sivil Savunma Komisyonu

Öğr. Gör. Dr. Aykut KIYMAZ

Öğr. Gör. Dr. Özgür TAŞKIN

Bölümün      sivil      savunma                      faaliyetleri

koordinasyonu sorumluluğu

 

Nümerik Paket Program Komisyonu

 

Prof.            Dr.                     Aydoğan ÖZDAMAR

Prof. Dr. Hasan YILDIZ

 

 

Doç. Dr. Mahmut PEKEDİS

Öğrencilere; Computational Mechanics dersinde sonlu elemanlar yöntemi ve Akışkanlar Mekaniği II dersinde sonlu hacimler yöntemi paket programı öğrenimini

sağlama sorumluluğu

İş Sağlığı ve Güvenliği

Komisyonu

Dr. Zafer YENİER

 

Bölümün İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki

faaliyetlerini koordine etmek sorumluluğu

Zemin ve Birinci Kat Görevlisi

 

Seval ÖNAL- Murat CAN

 

Zemin ve 1. kat temizliği sorumluluğu, 4. kat ortak sorumluluğu (Personel odaları takvime uygun bir şekilde temizlenecektir)

 

 

İkinci Kat Görevlisi

 

 

Murat CAN

 

2.kat temizliği sorumluluğu, bahçe sorumluluğu, 4. kat ortak sorumluluğu (Personel odaları takvime uygun bir şekilde temizlenecektir)

 

 

 

Üçüncü Kat Görevlisi

 

Seval ÖNAL

 

3.kat temizliği sorumluluğu, çay odası

işletimi, 4. kat ortak sorumluluğu (Personel odaları haftada bir kez temizlenecektir)

BOLOGNA (Ege Ders Bilgi Paketi)

 

Doç. Dr. Utku ŞENTÜRK

 

 

Bologna (Ege Ders Bilgi Paketi) süreci sorumluluğu

    Kariyer Söyleşileri        Arş. Gör. Dr. Türkan Üçok Erkek  
Sınıfta Mezun Var Etkinliği      Arş. Gör. Dr. Türkan Üçok Erkek  
TEKNOFEST Komisyonu  

Arş. Gör. Dr. Mehmet ERKEK

Arş. Gör. Dr. Türkan Üçok Erkek

Arş. Gör. Dr. Sercan SABANCI

Arş. Gör. Dr. Hasan Yavuz ÜNAL

 

Mesleki Etik Komisyonu

 

Prof. Dr. Rasim İPEK

 

Öğrencilerin mesleki ve etik sorumluluk bilinci                kazanmalarını    ödev,    proje      ile

belgeleyerek sağlama sorumluluğu

Bölüm Ege-Ders Canlı

Destek Sorumluluğu

Doç. Dr. Mahmut PEKEDİS

 

 

Asistan 

Temsilcisi

  Arş. Gör. Dilara KOÇAK  

Bölüm Öğrenci

Temsilcisi

 

 

Bölüm öğrencilerini her alanda temsil etmek

sorumluluğu

1.Sınıf Temsil

Komisyonu

 

 

Birinci sınıf öğrencilerini temsil etmek

sorumluluğu

2.Sınıf Temsil

Komisyonu

 

 

İkinci    sınıf   öğrencilerini              temsil              etmek

sorumluluğu

3.Sınıf Temsil

Komisyonu

 

 

Üçüncü sınıf öğrencilerini temsil etmek

sorumluluğu

4.Sınıf Temsil

Komisyonu

 

 

Dördüncü sınıf öğrencilerini temsil etmek

sorumluluğu

 

Güncelleme Tarihi: 26.09.2023

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ