Çerez Örnek
canlı destek

Seminerler

Seminerler Hakkında Önemli Bilgilendirme

“EÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde Lisansüstü seminerler "Lisansüstü Seminer Günleri" adı altında anabilim dalı başkanlıklarının kendi koşulları dikkate alınarak öğretim yılı veya yarıyıl bazında oluşturulan belirli bir program dahilinde yürütülmektedir. Enstitü Yönetim Kurulunun bu konudaki uygulamanın nasıl yapılacağı hususunda aldığı 22.08.2008 gün ve 38/3 sayılı karar, 07.10.2008 gün ve 6467 sayılı yazımız ile tüm anabilim dalı başkanlıklarına tebliğ edildiği üzere: Anabilim dallarımızın her öğretim yarılı lisansüstü seminer programlarını, güz ve bahar dönemleri için, en geç Ekim ayı ve Mart ayı sonlarına kadar enstitümüze bildirmeleri gerekmektedir. Teklif edilen seminer programında isimleri ve seminer konuları yer almayan öğrencilerimizin mağdur olmamaları amacıyla anabilim dalı başkanlıklarımızın konuya azami duyarlılık göstermeleri önemlidir.”

 

  1. Fen Bilimleri Enstitüsünün web sayfasında bulunan üstteki duyuruya göre; Eğitim - Öğretim Döneminin (Güz ya da Bahar) üçüncü haftası Öğretim Üyelerine ve öğrencilere e-posta ile bilgilendirme yapılır.
  2. Seminer dersine kayıtlı lisansüstü öğrenci danışman öğretim üyesi ile birlikte seminer konusunu belirler ve öğrencinin Eğitim - Öğretim Döneminin (Güz ya da Bahar) 8. haftasına kadar (2022-2023 güz yarıyılı için son tarih: 18.11.2022'dir.) başvuru formunu doldurmalıdır (2022-23 Güz yarıyılı seminer başvuru formu). Başvuru tarihini kaçıran öğrenciler Eğitim - Öğretim dönemi son haftasında başvurusunu yapmalı ve bütünleme haftasının son günü seminerini gerçekleştirmelidir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmamış öğrenciler seminer dersinden başarısız olacaktır.
  3. Seminerler, bilim dallarına göre gruplanıp oturum bilgileri dönemin 10. haftasında bölüm web sayfasında ilan edilir, ayrıca Fen bilimleri Enstitüsüne ilan için gönderilir. 
  4. Seminerlerde Katılımcı Listesi ve Seminer Değerlendirme Formu'nun hazırlanıp bölüm başkanlığına teslim edilmesinden semineri veren öğrenci sorumludur. Bu iki formun öğrenci ve danışman öğretim üyesi tarafından imzalanması gerekmektedir.
Sayın hocalarımız ve değerli lisansüstü öğrencilerimiz,
 
2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemi seminerlerimizin ek oturumu 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü ekte gönderilen programa uygun olarak gerçekleştirilecektir. Seminerler Microsoft teams programı üzerinden hibrit olarak gerçekleştirilecektir.  Her bir sunum için ayrılan süre 15 dakika olup bu sürenin 10 dakikası sunum 5 dakikası da soru cevap etkinliği için ayrılacaktır. Sürelerin belirtildiği şekilde kullanılması önemlidir. 
İyi çalışmalar.
 

Saat

Adı Soyadı

Programı

Danışmanı

Seminer Başlığı

13:30

Çağlar KARALI

Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Özay AKDEMİR

Deney Tasarımı ve Uygulamaları

13:45

Yusuf EVİRGEN

Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Özay AKDEMİR

Kritik Basınç Üzerinde Çalışan Rankine Çevrimli Bir Termik Santralin İncelenmesi

 

 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ