Çerez Örnek
canlı destek

Seminerler

Seminerler Hakkında Önemli Bilgilendirme

“EÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde Lisansüstü seminerler "Lisansüstü Seminer Günleri" adı altında anabilim dalı başkanlıklarının kendi koşulları dikkate alınarak öğretim yılı veya yarıyıl bazında oluşturulan belirli bir program dahilinde yürütülmektedir. Enstitü Yönetim Kurulunun bu konudaki uygulamanın nasıl yapılacağı hususunda aldığı 22.08.2008 gün ve 38/3 sayılı karar, 07.10.2008 gün ve 6467 sayılı yazımız ile tüm anabilim dalı başkanlıklarına tebliğ edildiği üzere: Anabilim dallarımızın her öğretim yarılı lisansüstü seminer programlarını, güz ve bahar dönemleri için, en geç Ekim ayı ve Mart ayı sonlarına kadar enstitümüze bildirmeleri gerekmektedir. Teklif edilen seminer programında isimleri ve seminer konuları yer almayan öğrencilerimizin mağdur olmamaları amacıyla anabilim dalı başkanlıklarımızın konuya azami duyarlılık göstermeleri önemlidir.”

 

  1. Fen Bilimleri Enstitüsünün web sayfasında bulunan üstteki duyuruya göre; Eğitim - Öğretim Döneminin (Güz ya da Bahar) üçüncü haftası Öğretim Üyelerine ve öğrencilere e-posta ile bilgilendirme yapılır.
  2. Seminer dersine kayıtlı lisansüstü öğrenci danışman öğretim üyesi ile birlikte seminer konusunu belirler ve öğrencinin Eğitim - Öğretim Döneminin (Güz ya da Bahar) 8. haftasına kadar (2023-2024 bahar yarıyılı için son tarih: 12.04.2024'dir.) başvuru formunu doldurmalıdır (2023-24 Bahar yarıyılı seminer başvuru formu). Başvuru tarihini kaçıran öğrenciler Eğitim - Öğretim dönemi son haftasında başvurusunu yapmalı ve bütünleme haftasının son günü seminerini gerçekleştirmelidir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmamış öğrenciler seminer dersinden başarısız olacaktır.
  3. Seminerler, bilim dallarına göre gruplanıp oturum bilgileri dönemin 10. haftasında bölüm web sayfasında ilan edilir, ayrıca Fen bilimleri Enstitüsüne ilan için gönderilir. 
  4. Seminerlerde Katılımcı Listesi ve Seminer Değerlendirme Formu'nun hazırlanıp bölüm başkanlığına teslim edilmesinden semineri veren öğrenci sorumludur. Bu iki formun öğrenci ve danışman öğretim üyesi tarafından imzalanması gerekmektedir.
 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ