Çerez Örnek
canlı destek

MÜDEK Komisyonu

 

 

MÜDEK Komisyonları

Görev Adı

Başkan

Yardımcı

Görev Tanımı

Bölüm MÜDEK Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi B.Oğuz GÜRSES

(Koordinatör)

Arş. Gör. Dr. Mehmet ERKEK / Arş. Gör. Dr. Sercan SABANCI

Bölümün, MÜDEK akreditasyonunu almış olması için gerekenleri yapmak sorumluluğu

MÜDEK Raporu Hazırlama Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi B.Oğuz GÜRSES

Tüm Araştırma Görevlileri

Her yılın 15 Eylülüne kadar rapor hazırlamak sorumluluğu

Sınıf Danışmanlığı Komisyonu

(Ölçüt 1: Öğrenciler)

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut PEKEDİS

Dr. Öğr. Üyesi Özay AKDEMiR

Bu komisyonun görevleri danışmanlık hizmetlerini iyileştirme yönünde çalışma yapmak, öğrencilerin birinci sınıftan son sınıfa kadar aktif bir danışmanlık hizmeti alabilmeleri için gerekli çalışmaları organize etmektir. Öğrenci Komisyonu öğrencilerin ders içi ve ders dışı problemlerinin ele alındığı toplantılar düzenler. Ayrıca gerektiğinde Bölüm Akademik Kurulu’nda öğrenciler ile ilgili konularda görüş bildirir.

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut PEKEDiS

Dr. Öğr. Üyesi B. Oğuz GÜRSES

Öğr. Gör. Dr. Mesut TURAN

Endüstriyel ve Mesleki Paydaşlarla İlişkiler Komisyonu

(Ölçüt 2: Program Eğitim Amaçları)

 

Dr. Öğr. Üyesi B. Oğuz GÜRSES

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut PEKEDİS

Arş. Gör. Dilara KOÇAK

Arş. Gör. Y. Müh. Hasan Yavuz ÜNAL

Bu komisyonun görevleri paydaşlarla gerçekleştirilecek toplantıları düzenlemektir (Makine Mühendisliği Günleri organizasyon ve yönetimi. Paydaş Toplantısı ve SLBP Proie Paylaşımı)

Ders Öğrenme Çıktıları ve Ders İçerik Değerlendirmesi Komisyonu

(Ölçüt 3: Program Çıktıları)

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Yeliz PEKBEY

Anabilim Dalı Başkanları

Yılda bir kez her bir dersin program çıktıları puanlarının belirlenmesi, ders içeriği ve başarı durumu dikkate alınarak iyileştirme önerisi sunma sorumluluğu

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

(Ölçüt 2 ve Ölçüt 3)

Dr. Öğr. Üyesi B. Oğuz GÜRSES

Bu komisyonun görevi; bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygulamak, Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları ölçme ve değerlendirme tekniklerine uygunluk açısından incelemek ve yıl sonun da program amaç ve çıktılarına ulaşma başarının değerlendirildiği değerlendirme raporu hazırlamaktır.

Arş. Gör. Dr. Sercan SABANCI

Eski Mezun Anketi (Mezunlarımıza her yıl anketlerin yaptırılması ve sonuçların her bahar döneminin sonunda (Temmuz) sunulması)

Arş. Gör. Devrim TÜMER

İş veren Anketi (Mezunlarımıza her yıl anketlerin yaptırılması ve sonuçların her bahar döneminin sonunda (Temmuz) sunulması)

Arş. Gör. Dr. Türkan ÜÇOK ERKEK

Yeni Mezun Anketi (Güz ve Bahar Döneminde mezun olan tüm öğrencilerimize anketlerin yaptırılması ve sonuçların her bahar döneminin sonunda (Temmuz) sunulması)

Arş. Gör. Dr. Türkan ÜÇOK ERKEK

Danışman Anketlerinin yaptırılması ve sonuçların her bahar döneminin sonunda (Temmuz) sunulması).

Arş. Gör. Y. Müh. Erdoğan POLAT

Öğrenci ders başarı oranlarını her bir güz ve bahar yarıyılda sunulması

Arş. Gör. Y. Müh. Şöhret Melda AYDIN

Mezun Veri Tabanının Güncel Halde Tutulması

Arş. Gör. Y. Müh. Aslı TİKTAŞ

Yeni Gelen Öğrenci İstatistikleri

1. Yeni gelen öğrencilerin şehirlere göre dağılımı

2. Şehirlere göre dağılımın coğrafi gösterimi

3. Gelen öğrencilerin okul türlerine göre dağılımı

Arş. Gör. Dr. Sercan SABANCI, Arş Gör. Y. Müh. Devrim TÜMER, Arş. Gör. Fırat MAVİ, Arş. Gör. Y. Müh. A. Altan KARAKUŞ, Arş. Gör. Y. Müh. Fırat ÖZDEMİR, Arş. Gör. Y. Müh. Hasan Yavuz ÜNAL, Arş. Gör. Y. Müh. Aslı TİKTAŞ, Arş. Gör. Y. Müh. Şöhret Melda AYDIN

Bağlı Olduğu ABD derslerinin DERS Dosyalarını her bir güz ve bahar yarıyılın sonunda (Temmuz) Bulut üzerinde toplanıp sunulması

Arş. Gör. Dr. Sercan SABANCI, Arş Gör. Y. Müh. Devrim TÜMER, Arş. Gör. Fırat MAVİ, Arş. Gör. Y. Müh. A. Altan KARAKUŞ, Arş. Gör. Y. Müh.  Fırat ÖZDEMİR, Arş. Gör. Y. Müh. Hasan Yavuz ÜNAL, Arş. Gör. Y. Müh. Aslı TİKTAŞ, Arş. Gör. Y. Müh. Erdoğan POLAT

Program çıktılarının sağlanma düzeyini dönemsel olarak belirlemek ve belgelemek

 

 

Sürekli İyileştirme ve Akreditasyon Yürütme

(Ölçüt 4: Sürekli İyileştirme)

Prof. Dr. Yeliz PEKBEY

Anabilim Dalı Başkanları

MÜDEK Eğitim amaçlarına ulaşma ve sistematik olarak değerlendirilmesi için gerekli stratejileri belirlemesi ve dönemsel sonuçların Bölüm Başkanlığına her bir Öğretim yılının sonunda (Temmuz) raporla sunulması.

Program çıktılarına ulaşma ve sistematik olarak değerlendirilmesi için gerekli stratejileri belirleme belirlemesi ve dönemsel sonuçların Bölüm Başkanlığına her bir Öğretim yılının sonunda (Temmuz) raporla sunulması.

Müfredat Komisyonu

(Ölçüt 5:Eğitim Planı)

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut PEKEDİS

Arş. Gör. Y. Müh. Hasan Yavuz ÜNAL

Bölüm müfredatının MÜDEK istemleri doğrultusunda iyileştirilmesini sağlamak sorumluluğu

Makina Projesi Komisyonu

(Ölçüt 7:Alt Yapı)

Dr. Öğr.Üyesi B.Oğuz Gürses

Arş. Gör. Fırat MAVİ

Makina Projesi konularının ilan edilmesi, öğrenciler ile ödev danışmanları arasındaki koordinasyonun sağlanması, sınavlarının jürilerinin ilanı ve organizasyonu da bu komisyonun görevleri arasındadır. 

Fizik Laboratuvarı Komisyonu

(Ölçüt 7:Alt Yapı)

Öğr. Gör. Dr. Özgür TAŞKIN

Öğr. Gör. Dr. Aykut KIYMAZ /Sezgin BEDİR/ Arş. Gör. Y. Müh. Fırat ÖZDEMİR

Ar. Gör. Y. Müh. Aslı TİKTAŞ

Fizik deneylerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak sorumluluğu (Haftada bir gün, 2 dönem)

Mekanik Deneyler Komisyonu

(Ölçüt 7:Alt Yapı)

Dr. Öğr. Üyesi Ege Anıl DİLER

Arş. Gör. Y. Müh. Hasan Yavuz ÜNAL / Arş. Gör. Y. Müh. Devrim TÜMER/ Arş. Gör. Fırat MAVİ/ Arş. Gör. Y. Müh. Şöhret Melda AYDIN/

Öğrencilere, Mühendislik Malzemeleri dersinde deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırma sorumluluğu

Biyomekanik Laboratuvarı Test Komisyonu

(Ölçüt 7:Alt Yapı)

Sezgin BEDİR

Arş. Gör. Y. Müh. Hasan Yavuz ÜNAL/ Arş. Gör. Y. Müh. Devrim TÜMER

Biyomekanik laboratuvarı testlerini yapmak ve cihazların bakım ve onarımını sağlamak sorumluluğu

Termodinamik/Enerji Laboratuvarı Test Komisyonu

(Ölçüt 7:Alt Yapı)

Y. Müh. Zafer YENİER

 

Termodinamik/Enerji laboratuvarı testlerini yapmak ve cihazların bakım ve onarımını sağlamak sorumluluğu

Fonksiyonel Malzemeler Analiz, Tasarım ve Görüntüleme Laboratuvarı Test Komisyonu

(Ölçüt 7:Alt Yapı)

Dr. Öğr. Üyesi Barış Oğuz GÜRSES

 

Fonksiyonel Malzemeler Analiz, Tasarım ve Görüntüleme laboratuvarı testlerini yapmak ve cihazların bakım ve onarımını sağlamak sorumluluğu

İmal Usulleri Laboratuvarı Test Komisyonu

(Ölçüt 7:Alt Yapı)

Arş. Gör. Y. Müh. Erdoğan POLAT

Arş. Gör. Y. Müh. Şöhret Melda AYDIN

İmal Usulleri laboratuvarı testlerini yapmak ve cihazların bakım ve onarım sorumluluğu

Kimya Laboratuvarı Komisyonu

(Ölçüt 7:Alt Yapı)

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut PEKEDİS

Arş. Gör. Y. Müh. A. Aytaç KARAKUŞ / Arş. Gör. Y. Müh. Sercan SABANCI

Kimya deneylerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak sorumluluğu

Makine Laboratuvarı Deneyleri Komisyonu

(Ölçüt 10: Programa Özgü Ölçütler)

Prof. Dr.Aydoğan ÖZDAMAR

Doç. Dr. Utku ŞENTÜRK (Enerji)

Doç. Dr. Mehmet SARIKANAT (Makina Dinamiği)

Dr. Öğr. Üyesi Ege Anıl DİLER (Malzeme)

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut PEKEDİS (Mekanik)

Dr. Öğr. Üyesi Özay AKDEMİR (Termodinamik)

 

Öğrencilere, Makine Laboratuvarı dersinde hem ısıl sistemler hem de mekanik sistemler alanlarında Deney yapma sorumluluğu ve bunlara ilişkin deney föyü ve raporların sistematik toplanması

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021

 


 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ