Çerez Örnek
canlı destek

Lisansüstü 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Eğitim Süreçlerinin Planlanması

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 21.02.2023 tarihli ve 1147394 sayılı yazısı ekinde yer alan Senato Kararına istinaden alınan Yönetim Kurulumuzun 27.02.2023 gün ve 2023/12-39 Sayılı Kararında; 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Eğitim Süreçleri Planlarımız Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülmüş olup;

a) Lisansüstü programlarda teorik derslerin çevrimiçi/eş zamanlı (senkron) olarak yapılmasına, teorik derslerin çevrimdışı/eş zamanlı olmayan (asenkron) etkinlik ve paylaşımlar ile desteklenmesine,

b) Teorik ve uygulamadan oluşan derslerin teorik kısmının uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmasına, uygulama kısmının ise bu yılın Nisan ayından sonraya bırakılmasına, uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde Enstitü Yönetim Kurulunda yeniden planlanmasına,

c) Tezli yüksek lisans ve doktora tez önerisi savunması, doktora tez izleme komitesi ve tezsiz yüksek lisans yeterlik sınavlarının, tez önerilerinin uzaktan erişim yoluyla yapılabilmesine,

d) Sadece uygulamadan oluşan derslerin bu yılın Nisan ayından sonraya bırakılmasına, uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde Enstitü Yönetim Kurulunda yeniden planlanmasına,

e) Tez çalışması sürecinde yapılması zorunluluk arz eden periyodik örnekleme, periyodik ölçüm, saha çalışmaları, laboratuvar çalışmalarının ve yerinde/mahallinde yürütülmesi gerekli diğer çalışmaların 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı başlangıcından itibaren devam etmesine,

f) Öğrenci mağduriyetini önlemek için; Mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin Nisan ayı sonuna kadar Seminer verilebileceğine karar verilmiştir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ