Çerez Örnek
canlı destek

2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı eğitim süreçlerinin planlanması

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 2022-2023 akademik yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasına ve öğrencilerimizin eğitimlerini, nitelikten ödün vermeden mümkün olan en etkin,verimli ve kesintisiz bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak için 2022- 2023 akademik yılı bahar dönemiyle sınırlı olarak eğitim -öğretim ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.02.2023 tarihli ve E-75850160-301.01.01-12552 sayılı yazısında belirtilen hususlarına ilişkin Üniversitemiz Senatosunun 20.02.2023 tarihli ve 6/1 sayılı kararı ilişikte gönderilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu Senato Kararının;

1-2. Maddesinin (a) fıkrasında; 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında, Kayıt Yenileme tarihlerinin 26.02.2023 Pazar günü 23:59'a kadar, Ekle-Sil ve Fazla Kredi İşlemlerinin 06-12 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmesine,

2-4. Maddesinin (a) fıkrasında; Tüm Teorik Derslerin Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretimine İlişkin Esasların 6. maddesindeki %30 kısıtlaması dikkate alınmaksızın uzaktan öğretim yoluyla, akademik birimlerin ilan edeceği program ve ders saatleri çerçevesinde Ege Üniversitesinin "EgeDers" başta olmak üzere çevrimiçi eğitim-öğretim altyapısı kullanılarak çevrimiçi/eş zamanlı (senkron) olarak yapılmasına, teorik derslerin çevrimdışı/eş zamanlı olmayan (asenkron) etkinlik ve paylaşımlar ile desteklenmesine,

3-4. Maddesinin (b) fıkrasında; Teorik ve Uygulamadan oluşan derslerin teorik kısmının uzaktan yöntemiyle yapılmasına (örneğin; 3+2 olan bir ders, 5 saat teori olarak verilecek), uygulama kısmının ise bu yılın Nisan ayından sonraya bırakılmasına, uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde ilgili akademik birimlerce yeniden planlanmasına,

4-5. Maddesinin (a) fıkrasında; Mezun durumuna gelmiş ve stajı eksik kalmış olan ön lisans ve lisans programı öğrencileri, kayıtlı oldukları programın müfredatında yer alan zorunlu stajlarını (Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 13) ilgili iş yerlerinde yüz yüze yerine getirilmesine,

5-6. Maddesinin (a) fıkrasında; Tüm derslerde mevzuatta belirtilen devam koşullarının aranmasına,

6-8. Maddesinin (a) fıkrasında; 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı sonunda yapılması planlanan ancak henüz gerçekleştirilmemiş olan tek ders, ek sınavlar, final, bütünleme, mazeret sınavları ile ......., akademik birimlerce belirlenecek ileri bir tarihte yapılabilmesine,

7-9. Maddesinin (a) fıkrasına; Pedagojik Formasyon başvuruları için son başvuru tarihinin 24.02.2023 mesai bitimi olarak belirlenmesine

(b) fıkrasında, 2022-2023 eğitim- öğretim yılı bahar yarıyılında Ege Üniversitesinin "EgeDers" başta olmak üzere çevrimiçi eğitim-öğretim altyapısı kullanılarak çevrimdışı/eşzamanlı olmayan (asenkron) olarak verilmesine karar verilen PF201 Eğitime Giriş ve PF204 Eğitim Psikolojisi derslerine ek olarak 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz okulunda açılmasına karar verilen PF203 Öğretim İlke ve Yöntemleri, PF 301 Sınıf Yönetimi ve PF 303 Özel Öğretim Yöntemleri derslerinin de 2022- 2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Ege Üniversitesinin "EgeDers" başta olmak üzere çevrimiçi eğitim-öğretim altyapısı kullanılarak çevrimdışı/eşzamanlı olmayan (asenkron) olarak verilmesine,

(c) fıkrasında, 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında pedagojik formasyon derslerine kayıtlanacak isteyen son sınıf öğrencileri için Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesinin 23.9 . maddesinde belirtilen en fazla 42 AKTS alabilme ve en çok 3 ders alabilme sınırının arttırılabilmesine,(ekte gönderilen kayıt yenileme formuna (Ek-2) sadece pedagojik formasyon dersleri doldurulacak ve yine ekteki dilekçe (Ek-1) ile birlikte muhendislik.ogrisleri@mail.ege.edu.tr adresine gönderilecektir.)

8- 10. Maddenin (a) fıkrasında bir ders saati süresinin (45 dakika) en az 20 dakikası eşzamanlı etkileşimli ders, ders süresinin kalan kısmının ise dersin niteliğine göre tartışma/ forum, soru-cevap, içerik, çözümleme, ödev verme ve değerlendirme vb. ders etkinlikleri ile eşzamanlı olarak desteklenip kayıt altına alınarak tamamlanmasına,

(b) fıkrasında; Dersin öğrenci tarafından takibi esas olup öğrencinin takip edemediği durumlarda ise dersin verildiği günü takiben 5 iş günü içerisine EgeDersteki kayıtlarını izlemesi durumunda devamlı sayılmasına,

(c) fıkrasında birinci öğretimde canlı derslerin haftaiçi 08.00-17.00 saatleri arasında, ikinci öğretimde canlı derslerin ise hafta içi birinci öğretim derslerinin bitimini takiben yapılmasına,

(ç) fıkrasında teknik problemler, sağlık problemleri vb. nedenlerle zamanında yapılamayan canlı derslerin, ilgili akademik birimlerin mesai saatleri dışında veya haftasonu oluşturulacak telefi programı kapsamında yapılmasına,

(d) fıkrasında Ege Bilgi Paketine öğretim elemanı tarafından girilen haftalık işlenecek konular EgeDers sisteminden aktarılacağından dersi veren öğretim elemanının Ege Bilgi Paketindeki ders izlencesini güncel tutmasına,

(e) fıkrasında Kullanılması planlanan materyallerin, dersin işlenmesinden en az bir hafta öncesinden EgeDers sistemine yüklenmesine,

(f) fıkrasında Akademik Birimler tarafından haftalık ders programında derslerin haftanın tüm günlerine ve gün içi mesai saatlerine mümkün olduğunca eşit dağıtılmasına,

(g) fıkrasında EgeDers'te canlı derslerin birimlerce hazırlanan ders programında belirtilen saatlerine uygun olarak öğretim elemanı tarafından dersin açılarak başlatılmasına, (

ğ) fıkrasında EgeDers'in teknik aksaklıklar nedeniyle kullanılamadığı durumlarda, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın altyapısının kullanılmasına,

9- 11. Maddenin (a) fıkrasında, Talep eden öğrencilerin bahar yarıyılının başlangıç tarihinden itibaren 3 hafta içinde ilgili akademik birime başvurarak kayıt dondurabilmelerine ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine, Ege Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemlerine ilişkin Yönergesinin 19.1. maddesinde belirtilen süreden sayılmamasına, mazeretleri nedeniyle kayıt dondurma tarihlerinde başvuru yapamayanların, mazeretlerini belgelendirerek başvurmaları halinde taleplerinin ilgili akademik birimlerce değerlendirilmesine, karar verildiği bildirilmiştir


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ