Çerez Örnek

TERMODİNAMİK ANABİLİMDALI MİSYONU (GÖREVİ): Hayatın içinde var olan “termodinamik” ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimine sahip, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda alanında uzman olarak çalışabilecek, katma değeri yüksek üretim sağlayabilecek, yenilikçi bakış açısına sahip olacak, pragmatik ve yaratıcı düşünebilecek, çevreye duyarlı olarak bilimin ilkeleri doğrultusunda hareket edecek, ülkesinin refah seviyesini yükseltme yolunda çaba gösterecek lisans ve lisans üstü öğrenciler yetiştirmek, bu amaca uygun araştırmalar ve yayınlar yapmaktır.

 

TERMODİNAMİK ANABİLİMDALI VİZYONU (GÖRÜNÜMÜ): Alanında uzman, dinamik öğrenme becerisi edinmiş, küresel çaptaki gelişmeleri takip eden ve bu gelişmeleri alanında uygulayabilen, değişime açık ve çok yönlü düşünebilen, karşılaştığı sorunlara yaratıcı çözümler üretebilen lisans ve lisans üstü  öğrenciler yetiştiren, akademik çalışmalarında kaliteyi ön plana alan, sanayi sorunlarına çözüm arayan, öğrenimin kalitesinin arttırılabilmesi için gerekli alt yapı ve laboratuvar olanaklarını sürekli olarak arttıran bir anabilim dalı olmaktır.   

 

Prof. Dr. Hüseyin GÜNERHAN

 

 


Ege Üniversitesi

EGE UNIVERSITY